Rhedyn logo

bwyd gwych yng nghanol cymru

01982 551944

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

English Danish Dutch French German Italian Russian Spanish Welsh

Amdanon Ni

Mae ein llety gwely a brecwast yn Nhŷ Llety’r Rhedyn yn cyfuno dyluniad modern a chyfoes â lletygarwch traddodiadol lle y cewch eich croesawu fel gwestai gwerthfawr. Aethom ati i foderneiddio’r Rhedyn dros gyfnod o dair blynedd gan agor fel gwely a brecwast yn 2010. Rydym yn cynnig llety cyfforddus a bwyd lleol da i ymwelwyr sy’n mynd i Faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-Muallt, Gŵyl Lyfrau’r Gelli Gandryll, mynyddoedd godidog Bannau Brycheiniog, mynyddoedd gwyllt y Cambria a Chanolbarth Cymru. Mae ein llety yn cynnwys pob cyfleuster modern o fynediad i’r rhyngrwyd, teledu sgrin wastad, oergelloedd a goleuadau sy’n creu awyrgylch clyd, i gawodydd pwerus a llosgydd coed tân. Mae gwaith addurno modern wedi’i ategu gan waith celf gwreiddiol. Fodd bynnag, yr hyn rydym yn ei fwynhau fwyaf am redeg ein Gwely a Brecwast yw’r pleser o gwrdd â chymaint o bobl ddiddorol a hyfryd.

Ein nod yn y Rhedyn yw gwneud eich arhosiad gyda ni mor bleserus â phosibl gyda’r holl fân bethau ychwanegol i sicrhau ymweliad cofiadwy. Mwynhewch bryd o fwyd gyda’r nos yn ein hystafell fwyta. Blaswch y cynnyrch lleol - wedi’i goginio mewn ffordd gelfydd a llawn dychymyg. Dyna’r hyn rydym yn mwynhau ei wneud fwyaf. Mae cefn gwlad hardd a’r amgylchedd yn bwysig i ni ac rydym yn ceisio rhedeg ein gwely a brecwast mewn ffordd ystyrlon a meddylgar - rydym yn parhau i ystyried ffyrdd o leihau ein heffaith ar y blaned heb amharu ar eich cyfforddusrwydd na’ch mwynhad chi yn y Rhedyn. Boed drwy ailgylchu neu leihau milltiroedd bwyd, rydym yn ceisio gwneud ein gorau!

   byddem wrth ein bodd i gwrdd â chi

Rhedyn!

rhedyn.jpg

Cafodd y tŷ ei adeiladu yng nghanol y 1800au, a bwthyn coedwigwr Ystad Cilmeri ydoedd yn wreiddiol, a oedd yn eiddo i'r teulu Bligh, sef cefndryd Capten Bligh enwog o 'The Mutiny on the Bounty'.

Aethom ati i foderneiddio Rhedyn dros gyfnod o dair blynedd gan agor fel gwely a brecwast yn 2010.

Gwnaethom ddysgu'n fuan iawn mai'r hyn rydyn ni'n ei fwynhau fwyaf am redeg ein llety gwely a brecwast yw'r pleser o gwrdd â chymaint o bobl ddiddorol a hyfryd.

Mwynhewch bryd o fwyd gyda'r nos yn ein hystafell fwyta. Blaswch y cynnyrch lleol - wedi'i goginio â brwdfrydedd ac yn llawn blas.

Muiread-at-work

cooking-through-the-window

Mae harddwch cefn gwlad a'r amgylchedd yn bwysig i ni ac rydym yn ceisio rhedeg ein llety gwely a brecwast mewn ffordd ystyrlon a meddylgar. Rydym yn parhau i ystyried ffyrdd o leihau ein heffaith ar y blaned heb amharu ar eich cysur na'ch mwynhad chi yn Rhedyn. Boed drwy ailgylchu, tyfu ein cynnyrch ein hunain neu leihau milltiroedd bwyd, rydym yn gwneud ein gorau!